Udenfor lands lov og ret

Lidt om lov, orden og ejendomsret til Jordens Salt

Den lille by Runas Virke, som Jordens Salt foregår i, ligger i Vildmarken, et tyndt befolket område udenfor Ny Holmslands og Hvidenords koloniale besiddelser. Det betyder at lov og ret her er en lidt speciel størrelse. Det er primært ejendomsret, altså hvem ejer hvad, og strafferet, dvs. hvem bestemmer hvad der er forbudt og hvem opretholder loven og straffer kriminelle.

Hvem gælder loven for?

Den første pointe er at loven gælder for alle mennesker, dvs. at de indfødte Sakaier og Skanere, der ikke betragtes som mennesker, ikke er beskyttet af loven. De er altså fuldstændigt på deres lokalsamfunds nåde (hvis de er frie) eller i deres ejeres vold (hvis de er trælle).

Hvor gælder hvilken lov?

Runas Virke er i princippet en uafhængig (ligegyldig) størrelse, og det er familierne der bor i byen, som fastsætter hvad der er ret og lov. De har ansat vægterkaptajnen og posekiggerne til at opretholde loven, sørge for ro og orden og straffe kriminelle. Det er altså enighed blandt beboerne om hvad der er rigtigt, der er loven i byen. Men det følger i de fleste tilfælde dét man er vant til i kolonierne og den gamle verden. 

Ejendomsret og billetter

Når det kommer til jord og bygninger gælder det samme, dvs. at landsbyens beboere er enige om hvem der ejer hvad, og det er kun dem selv der opretholder den orden. Der er altså ingen kolonimagt der er forpligtet til at gribe ind, hvis der opstår uenighed om ejendom til f.eks. et jordlod.

Dog har Ny Holmsland indført en billet-system for nybyggere, der giver fremtidig sikkerhed for ejendom, når kolonien engang i fremtiden strækker sig ud til Runas Virke.
Systemet fungerer sådan at en familie kan købe en billet, der giver rettighed til at tage et stykke land i Vildmarken i besiddelse. Og når den dag kommer at civilisationen og Ny Holmsland breder sig ud til det område, vil staten respektere den families ejendom. Men altså, kun hvis de på forhånd har købt billet og fået noteret deres jord i vidners påsyn.

De fleste i Runas Virke har billet på deres jord, men om det er noget værd afhænger jo af om man tror og håber at Vildmarken en dag vil blive en del af det Ny Holmslandske kolonistyre. 

Strafferet, røvere og marskallerne

Det er ikke sådan at Ny Holmsland og Hvidenord er fuldstændig ligeglad med indbyggerne i Vildmarken. For at jage kriminelle, der har forbrudt sig mod loven i kolonierne, eller som laver for meget ballade blandt nybyggerne, har man marskallerne, der er omrejsende ordenshåndhævere.

Deres magt i Vildmarken bygger reelt mest på deres ry, bevæbning og netværk, men langt de fleste borgere i Runas Virke anerkender deres ret til at opretholde lov og orden, og sætter ikke spørgsmålstegn ved den.

Magtbalancen mellem marskallen og de lokale vægtere og posekiggere, er ikke skarpt defineret men oftest betragtes marskallen som højere rang, så længe de ikke forstyrrer den lokale ro for meget.

Følg med i interessegruppen