Spilmekanik

Til Jordens Salt bruger vi forskellige spilmekanikker, der sætter fokus på vigtige temaer i scenariet. En uddybende beskrivelse af disse vil blive sendt ud i et spillerbrev, og gennemgået i workshops inden scenariet. 

Flere af spilmekanikkerne tager udgangspunkt i fiktionen, som du kan læse mere om her

“Drømte mig en drøm i nat”

De fleste af rollerne til Jordens Salt har drømme om fremtiden, og nogle gange går disse drømme i opfyldelse, helt eller delvist. Især i Den Nye Verden. 

At fortælle om sine drømme, bruger vi som spilmekanik, for at deltagerne kan kommunikere med hinanden om deres rollers håb og frygt i løbet af spillet.

Hvis en rolle fortæller om en drøm de har haft, er dette en invitation til andre spillere om at hjælpe med at realisere den drøm, og gerne på en uventet måde. Drømmene der kommunikeres kan være både positive og negative for den pågældende rolle. Denne mekanik er en invitation til andre spillere, men ikke en forpligtelse. 

Fylgjer

Religionen i Ny Holmsland er en folketro, uden præsteskaber, dogmer for rigtig opførsel og særlige påbud. I stedet er det opfattelsen at verden er befolket af fylgjer, en slags skytsånder, der hjælper mennesker med at opnå deres mål.

Vi bruger synlig dyrkelse af fylgjerne, f.eks. ved amuletter eller offergaver, som en måde hvorpå deltagerne kan kommunikere deres rolles og gruppes interesser og problemer, og invitere medspillere ind i deres konflikter og historier. 

Sakai og Skanoi

De to oprindelige folk i Østerled er ildeset af de fleste, og det skyldes blandt andet deres særlige evner, der ligger ud over det alment menneskelige. Rollerne til scenariet har hørt forskellige rygter og fortællinger om disse evner, de fordeler sig i to kategorier, og har hver deres spilmekanik:

Det folk der kaldes Sakai har mentale kræfter, der kan påvirke andre folks opfattelser og drømme. Spilmekanisk viser det sig som en form for “Jedi Mind Tricks”, hvor de med en håndbevægelse kan ændre folks opfattelse af en sandhed eller en holdning. 

Det folk der kaldes Skanoi, eller “skanere”, er fysisk overlegne. I en fysisk konflikt på næver eller nærkampsvåben vinder de altid kampen. 

For begge folk gælder det at brugen af deres kræfter/spilmekaniske særligheder har nogle omkostninger på de moralske eller spirituelle sider.  

Visuelle markører

Til Jordens Salt vil der være nogle fysisk, visuelle markører, der hjælper deltagerne med let at aflæse bestemte ting om de roller man spiller med. Det kan være markører for alder (f.eks. ung, voksen eller gammel), for kulturelt ophav eller for status. Disse er ikke færdigudviklet endnu, men vil være simple kostume-elementer eller tilbehør til kostumet. Dette kunne f.eks. være et nøglebundt i bæltet for jordejere eller utildækket hår for ugifte unge. 

Vold og fysiske konflikter

Vold kan foregå til Jordens Salt, og derfor har vi nogle retningslinjer, som skal følges. Ingen deltager er forpligtet på at spille voldsscener. 

Konflikter eskaleres langsomt og kan kun blive fysiske når begge parter kan se hinanden, og er indforstået med hvad der skal ske. 

Vold eller trusler om vold med våben er lige så alvorligt som i virkeligheden, og opfattes som en trussel på livet. Våben til Jordens Salt er altså mere en del af dit kostume, end noget der skal trækkes og bruges i spillet.

Følg med i interessegruppen