Jordens Salt

Jordens Salt foregår i en spilverden vi kalder Explorikum, der er inspireret af 1700-tallets opdagelsesrejser og den europæiske kolonisering af fjerne egne. Som deltager spiller du rollen som nybyggere og gennemrejsende i Runas Virke, der søger lykken og et bedre liv i “den nye verden”.

Scenariet handler om både de lyse og mørke sider af den fortælling. For muligheden for et bedre liv i kolonierne er betinget af en udnyttelse af landets naturressourcer og originale befolkning, og den ulighed som roller håbede at lægge bag sig findes også i den nye verden, bare i en anden form.

Runas Virke er den handelspost, der ligger fjernest fra kolonimagternes lov og orden. Beboerne lever med kun hinanden som tryghed og beskyttelse. Her samles råvarer for at blive sendt med vogntog og pramme til civilisationen. For indbyggerne i Runas Virke er det en balance at opbygge et samfund hvor de kan leve godt, og samtidig bevare den selvbestemmelse de har.

Spillestil

Jordens Salt er et scenarie i Nordic LARP traditionen. Det er en dramatisk fortælling, og skal spilles på en åben, tydelig og inkluderende måde. Alle karakterbeskrivelser kommer til at være offentligt tilgængelige, ligesom de store linjer i historien er det. Spil din karakter og din fortælling på en måde der inkluderer og løfter de andre deltagere, og sørg for at få dine hemmeligheder afsløret inden det er for sent.

Handlingen og fællesscener

Jordens Salt foregår omkring midsommerfesten i Runas Virke. Her skal en gruppe af byens unge træde ind i de voksnes rækker, og det er en glad tid, hvor beboerne fester og spiser sammen. Men den første aften bliver der begået et mord på en af de faste beboere. Hvem der har gjort det, og hvorfor, står ikke klart for rollerne.

Disse to begivenheder fungerer som stemmningsmæssige yderpunkter for scenariet. Derudover vil fortællingen være bundet op på gruppernes forskellige historier og temaer.

Scenariet begynder med flere startscener, der blander grupperne på kryds og tværs. På samme måde afsluttes scenariet med en række afslutningsscener, så vi  slutter på samme tid, og du kan planlægge dit spil efter det.

I løbet af spillet har vi planlagt nogle fælles begivenheder, der sætter rammen for det forgående og det efterfølgende spil. Begivenhederne, og hvornår de foregår, melder vi ud på forhånd, og de vil næsten alle sammen tage udgangspunkt i midsommerfesten og forberedelserne til den. Det er vores måde at sørge for at handlinger skrider fremad i det rigtige tempo, ved at give spillerne nogle tidsmæssige holdepunkter i løbet af scenariet.

Byliv og hverdagsopgaver

Rollerne til Jordens Salt vil i langt de fleste tilfælde have noget praktisk arbejde som en del af deres liv og hverdag. Det er meningen at vi bruger den praktiske side af nybyggersamfundet som en måde at komme ind i rollerne og fiktionen, og så vi har noget “at lave” mens vi spiller rollerne.

De fastboende roller har næsten alle et håndværk som fungerer både i det nære og ift. deres omverden. F.eks. laver træsmeden træarbejde for folk i Runas Virke (det nære) og fælder og eksporterer tømmer til kolonierne (omverden). De enkelte hold bestemmer selv hvor meget fokus de sætter på deres praktiske funktion.

Mystik og okkultisme

Mystik, okkultisme og sære hændelser er en del af Jordens Salt, og den verden scenariet udspiller sig i. Nogle af de mystiske elementer er velkendte for rollerne og integreret i deres hverdag, for eksempel at Salt har særlige egenskaber. Men udforskningen af det nye kontinent har ført til opdagelsen af nye fænomener, der tilsyneladende er både uforklarlige og farlige. Rollerne vil have mulighed for at undersøge dem ud fra de videnskabelige og overnaturlige perspektiver, de foretrækker at spille frem. Det er ikke alle roller der vil opleve mystiske hændelser, men noget man kan forfølge som spiller, hvis man vil.

Følg med i interessegruppen