Roller & Hold

Til Jordens Salt tilmelder man sig i grupper. Gruppekoncepterne kan ses herunder, men udformingen af de enkelte karakterer og grupper foregår i samspil mellem jer og arrangørerne. Hvis man har ideerne eller nuancer til gruppekoncepterne er man derfor meget velkommen til at skrive til os. Man er først garanteret gruppen når alle medlemmer har købt billet til scenariet (se tilmelding).

Tilmelding i grupper har mange fordele, men én ulempe er, at det kan risikere at blive en lukket affære. Vi vil derfor opfordre jer til at invitere ’nye’ folk med i jeres grupper. Det kan være folk I kender, men ikke har spillet med før eller nogen fra andre foreninger som I synes er seje. Hav også gerne et øje på at få unge og nye spillere med som ikke er en del af en gruppe endnu.

Grupperne er inddelt i to kategorier: Fastboende og nytilkomne. De fastboende har store interesser i landsbyens trivsel, mens de udefrakommende typisk har en agenda, måske med skumle bagtanker – andre er blot på gennemrejse.

Rollerne er ligeledes inddelt i to kategorier – unge og voksne. Unge er ikke børn, men alt fra store teenagere til giftemodne. De voksne dækker alle andre aldre – også helt gamle roller. 

I den Holmslandske kultur er familien den vigtigste sociale enhed og arvinger spiller derfor en vigtig rolle. Familie er dog i mange tilfælde selvvalgt – adoptioner og giftermål mellem personer samme køn er helt normalt, men det er et tabu at bryde familiebånd når disse først er etableret. 

De fastboende i Runas Virke

Runas Virke består af en række storfamilier og forretninger, der hver især varetager forskellige hverv i byen. De har hver deres ligheder og forskelle, alliancer og konflikter. Beboerne i Runas Virke lever af landet omkring dem, og trives i vid udstrækning med den relative frihed fra kolonimagternes kontrol, men både i og udenfor byen, er der folk der ser anderledes på den sag…

Familien Agerhøj – Træsmedefamilien

Familien Agerhøj er en velfungerende familie. De laver det meste af byens træarbejde, og sælger derudover tømmer til de store handelshuse i kolonierne. Fremtiden ser lys ud, da den ene unge har stort talent for faget og køres i stilling til at overtage. Den anden unge går til hånde i lægehuset.

Familien består mindst af: 2 voksne, 2 unge og 2 øvrige medlemmer.

Familien Kobberfjeld – Grovsmedefamilien

Familien Kobberfjeld er en af de to mest velhavende og toneangivende familier i Runas Virke, sammen med familien Ravnkilde. Familien er dog præget af indre konflikt, da det ældste barn er blevet forbigået i arverækkefølgen på grund af manglende evner inden for smedefaget. Det har ikke kun skabt uro i familien, men også blandt de unge i Runas Virke.

Familien består mindst af: 2 voksne, 2 unge, og 2 øvrige medlemmer.

Familien Ravnkilde – Værtshusfamilien

Ravnkildeslægten er en af byens ældste og mest dominerende familier. Familiens overhoved er gæstfri og respektret, og betragtes som byens uformelle leder og fungerer som samlingspunkt i mange sammenhænge. Familien har traditionelt gået op i Runas Virkes selvbestemmelse. De unge i slægten er engageret i lægehuset og i den spændende videnskabelige ekspedition, der netop er kommet til Runas Virke.

Familien består mindst af: 2 voksne, 2 unge og 2 øvrige medlemmer.

Familien Gråmøller – Bagerfamilien

Familien Gråmøller er kommet til byen indenfor de seneste år, og er stadig igang med at finde sig til rette i det sociale hierarki i Runas Virke. Familien forsøger derfor ivrigt at knytte sig til de øvrige slægter igennem ægteskab og ved gæstebud. Den ene af familiens unge hjælper til på postkontoret.

Familien består mindst af: 2 voksne, 2 unge og 2 øvrige medlemmer.

Familien Brask – Saltvaskerfamilien

Saltvaskerne er en af de to mindst velhavende familier, sammen med familien Rozov. De har en grund, hvor de vasker grønt salt, men finder kun nok til at kunne holde skindet på næsen. Familiens overhoved er enke/enkemand og veteran fra kolonikrigen, og lever med ar og traumer derfra. Det går hårdt ud over forretningen og børnene, der dog forsøger at holde sammen på familien.

Familien består mindst af: 2 voksne, 2 unge og 2 øvrige medlemmer.

Familien Florescu – Fårehyrdefamilen

Florescu er en vellidt og velfungerende familie, med Gerbrandske aner. De leverer uld, kød og ost til byen, og giver altid favorable priser, særligt til dem uden mange penge. For nyligt er familien blevet ramt af en tragedie, da arvingen omkom under tragiske omstændigheder. Den ene af familiens unge hjælper til på postkontoret.

Familien består mindst af: 2 voksne, 2 unge og 2 øvrige medlemmer.

Familien Rozov – Pelsjægerfamilien

Pelsjægerne fra Rozov-slægten er af de to mindst velhavende familier. De skaffer skind og læder til eksport og til brug i byen. De har kontakt til de lokale Sakaier i skoven og har adopteret nogle ting fra deres kultur, bl.a. i forhold til deres måde at jage på, og hvordan de begår sig i skoven – og måske ritualer eller overtro. De andre i byen ved ikke meget om, hvad familiens relation til Sakaierne egentlig er.

Familien består mindst af: 2 voksne, 2 unge og 2 øvrige medlemmer.

Familien Arild – Det gamle Handelshus

Det gamle handelshus er et sympatisk familieforetagende, der gerne vil se Runas Virke blomstre. De har en central rolle i byen, da de afsætter varer fra bl.a. grovsmeden og træsmeden til den nærmeste større by, Hejrehøj, og sørger for forsyninger til værtshuset. De er for nyligt blevet presset af det nye handelshus, Gildmann, der har lavere priser. Det får flere af byens borgere til at handle der i stedet, og familien er ikke enige om hvordan de skal håndtere den udfordring.

Familien består mindst af: 2 voksne, 2 unge og 2 øvrige medlemmer.

Evighedens Have

Evighedens Have er spirituelt fællesskab, med lokale samfund i flere bosætninger i Østerled. De enkelte samfund dyrker jorden og plantelivet i både spirituel og praktisk forstand, og forsyner Runas Virke med frugt og grønt. For at blive medlem afsiger man sig sin egentlige familie og forpligter sig på det nye fællesskab. Evighedens Have er af denne årsag tiltrækkende for de slægtsløse eller dem som er faldet i unåde og står uden beskyttelse. Deres spirituelle praksis handler til dels om troen på en forenende verdenssjæl, der binder alt levende sammen, og som udtrykker sig igennem vegetation. Evighedens Have var ikke velset i den gamle verden og befinder sig stærkest i Østerled, hvor de trods alt tolereres.

Gruppen består af 10 medlemmer af det spirituelle fællesskab, hvoraf mindst 4 har familierelationer i Runas Virke.

Lægehuset Hinnemann

Doktor Hinneman varetager beboernes og de tilrejsendes sundhed og forsker i sundhedsfremmende tiltag i kolonierne. Ukendt for de fleste, forsker doktoren også i nogle lokale bioalkymiske forhold. Doktor Hinnemann har en fortid som ansat i Det Frie Nordkystkompagni Hvidenord, i en forskerstilling.

Gruppen består af mindst 3 medlemmer: doktor Hinnemann, en assistent og en øvrig rolle. Desuden er to af de unge fra familien Agerhøj og Ravnkilde ansat i lægehuset.

Postkontoret

Posten varetager næsten al kommunikation med kolonierne. De administrerer Runas Virkes postvæsen og udgiver handelspostens egen avis, der bringer nyheder fra både nær og fjern. De er også ansvarlige for byens krystalræsonator, som muliggør langdistancekommunikation med Hejrehøj.

Gruppen består af 3 medlemmer, og har et par af de unge fra familierne Gråmøller og Florescu ansat som assistenter.

Vægterkorpset

Vægterkorpset, eller “posekiggerne” blandt de lokale, er Runas Virkes ordensmagt, med det mandat som de har fået af handelspostens mest indflydelsesrige familier. De beskæftiger sig mest med at holde ro og orden, når der er mange gennemrejsende, og forhindre at borgerne i Runas Virke bliver bestjålet af fremmede.

Gruppen består af 2 voksne og 1 ung. Derudover er familien Kobberfjelds ældste barn og et medlem af Ravnkildefamilien også tilknyttet vægterkorpset.

Obs: Vægterne ledes af fogeden, der er en bi-rolle, og besættes af en arrangør eller hjælper. Fogeden bliver myrdet i scenariets indledende fase.

Karnevalsfamilien Tornild

Familien Tornilds Karneval var oprindeligt frilejere fra Ulveskov, mellem Holmsland og Gerbrand. For knap ti år siden slog de sig ned i Runas Virke, og leverer nu underholdning til både beboerne og de gennemrejsende handlende og håndværkere. Det tog nogle år før de øvrige beboere vænnede sig til karnevalets sære skikke, men nu er de accepteret af de fleste.

Tornild-familien ægtede en af sine unge ind i familien Arken (den gennemrejsende karnevalsfamilie) for et år siden, men et dødsfald har gjort at aftalerne fra den gang skal tages op på ny.

Gruppen består af 15 roller. Familien Tornild er kernen i karnevallet, men der er også medlemmer der ikke har familiære relationer.

Notar Oldgård

Oldgård og dennes 2 assistenter varetager Runas Virkes begyndende bureaukrati, ved udfærdigelsen af skriftlige aftaler, skøder mv. Oldgård selv har en juridisk baggrund, men har valgt at slå sig ned i vildmarken, uden for lands lov og ret…

Gruppen består af notaren Oldgård og 2 andre roller, der både kan være assistenter og familie.

De gennemrejsende og nytilkommende

Ud over Runas Virkes faste beboere, er der en række grupper, der ikke er lige så stedvante. Nogle er ankommet for nyligt, med planer om at slå sig ned, mens andre blot er på gennemrejse. De udefrakommende grupper repræsenterer ændringer i den faste orden, og vil uden tvivl skabe røre i andedammen. 

Den tilrejsende karnevalsfamilie Arken

Familien Arken stammer, ligesom Tornild, fra frilejerne i Ulveskov og er for nylig rejst til Østerled. Modsat Tornild rejser de stadig omkring og søger ikke et fast sted at slå sig ned. Da Arkens Karneval først for nylig har forladt deres hjemstavn, er deres gamle skikke meget tydelige, hvilket skaber nogle problemer for dem blandt de jordbundne og jævne nybyggere. For et år siden bandt familien Arken og familien Tornild sig tættere gennem ægteskab, men et dødsfald blandt det nye ægtepar, betyder at familien Arken er vendt tilbage til Runas Virke for at lave nye ægtskabsaftaler.

Gruppen består af 12 roller. Familien Arken er kernen i karnevallet, men der er også medlemmer der ikke har familiære relationer.

Marskal Helskær og trop

Når kriminelle forsøger at undvige loven, ved at forlade Ny Holmsland og skjule sig i vildmarken, sendes der ofte en marskal ud for at bringe dem til doms. Det er netop tilfældet med Marskal Helskær, der sammen med sine folk er på vej tilbage til Ny Holmsland med to berygtede røvere. Stoppet i Runas Virke er ikke tænkt som andet end en kort pause på rejsen, men da der begås et mord i handelsposten, må marskallen træde til.

Gruppen består af Marskal Helskær og 3 vejvægtere.

Handelshuset Gildmann Eksport

Gildmann Eksport er relativt nytilkomne og presser det gamle handelshus Arild med deres bedre priser. De kommer fra en stor by i Hvidenords koloni, hvor ting går hurtigere og der ikke tages de samme hensyn til et lille sammenhængende landsbyliv. De videresælger varer for saltvaskerne og jægerne, og har ambitioner om at sætte sig på mere af byens handel.

Gruppen består mindst af: 1 voksen, 1 ung, 2 øvrige

Ekspeditionen fra Egeborg Universitet

Der er udsendt en videnskabelig ekspedition til området omkring Runas Virke, for at undersøge og kortlægge geografien og den oprindelige befolknings kulturelle levn. Foruden forskerne er der rejst repræsentation for investorerne med, for at få førstehåndsindtryk af opdagelserne. Egeborg Universitet er et af Holmslands ældste og fineste. Det finansieres af de rige og magtfulde holmslandske storætter, der også indtager de vigtigste stillinger og bestyrelsesposter.

Gruppen består mindste af 3 forskere (f.eks. geograf, etnolog og geolog), 2 assistenter, 1 repræsentant for investorerne, 3 praktiske ansatte og 2 øvrige. Derudover er et par af de unge fra familierne Rozov og Ravnkilde tilknyttet som lokal kontakt og vejviser.

Lykkejægerne 1

En gruppe af nybyggere og lykkesøgere, der håber på at finde rigdom som saltvaskere og/eller pelsjægere i området omkring Runas Virke. De har lige fået deres jordlod, og skal igang med arbejdet.

Lykkejægerholdet er tiltænkt jer, der gerne selv vil definere jeres ophav og spil, og er derfor skrevet uden yderligere detaljer.

Gruppen består af 3 roller

Lykkejægerne 2

En gruppe af nybyggere og lykkesøgere, der håber på at finde rigdom som saltvaskere eller pelsjægere i området omkring Runas Virke. De har endnu ikke fået bekræftet deres jordlod af notaren i Runas Virke, men processen er igang. 

Lykkejægerholdet er tiltænkt jer, der gerne selv vil definere jeres ophav og spil, og er derfor skrevet uden yderligere detaljer.

Gruppen består af 5 roller

Røverbanden

Nogle af de gennemrejsende er forklædte røvere, der har fulgt efter marskal Helskær, der har deres leder i deres varetægt. Selvom de på overfladen er en gruppe, er de dog meget uenige om hvad deres formål er. Nogle vil forsøge at slippe lederen fri og andre er tilfredse med den nye situation. Og så er der rygter om en nedgravet skat…

Gruppen består af 5 personer, der alle har forskellige holdninger til gruppens fremtid og deres egen rolle i den. 

Følg med i interessegruppen