Fylgiedyrkelse

Noget om religion og de flygtige fylgier. Hvad er det, og hvordan kan du bruge det i dit spil?

Religionen i Holmsland og Gerbrand er en folkereligion, uden præsteskaber, dogmer for rigtig opførsel og særlige påbud. De fleste opfatter ikke engang religionen som noget der er adskilt fra deres traditionelle livsførelse i øvrigt. 

Til Jordens Salt er fylgiespillet tænkt med tre primære formål: 

  • Som en hverdagsreligion, du kan bruge til at fokusere på og genoverveje din rolles mål er og din families/gruppes mål – og sætte konkrete mål for hvordan de opnås. 
  • Som en samtalestarter, der fortæller dig noget om den andens mål, og måske åbner en mulighed op for dig, du kan spille ind i – uanset om det er fordi du kan bidrage til at løse en andens problem, eller vil spænde ben for en politisk modstander. 
  • Som sladder, du kan udveksle med andre, om hvem der dyrker hvilke fylgier i øjeblikket.  

Herunder kan du læse om, hvad fylgier er, og hvordan de optræder i hverdagslivet i Runas Virke. Nederst har vi givet eksempler på fylgier, og hvordan vi tænker du kan bruge dem som spiller. 

Hvad er fylgier? 

Hovedtanken i folketroen er, at verden er befolket af fylgier, en slags skytsånder, der kan hjælpe med den sag, som den enkelte fylgje er knyttet til. Fylgierne er i reglen usynlige og mystiske, men kan vise sig i dyreskikkelse eller menneskeskikkelse, ved særlige lejligheder. Der er fylgier tilknyttet begreber, slægter, håndværk, dyr, særlige steder og hvad man ellers kan forestille sig. 

I Runas Virke er det almindelig praksis, at personer, familier og forretninger mv. dyrker 2-3 fylgier, men hvilke skifter efter behov. Fylgier vælges ud fra hvad der er vigtigst for familien eller personen i øjeblikket, hvad de fokuserer på at opnå. En fylgie er repræsenteret ved en fylgiegenstand, som hjælper rollen eller familien til at fokusere på det mål, de har sat. 

Som spiller finder du selv på fylgier til din rolle og gruppe. Men for rollerne er fylgjerne naturligvis en noget der eksisterer uafhængigt af rollen.

Husfylgier og fylgiebrud

De fleste familier, forretninger og lignende tager løbende op, hvilke fylgier de nu skal dyrke. Der er ikke nogen bestemt tidsramme for, hvor længe man dyrker en fylgie. Det er dog velanset løbende at skifte dem, ud fra opfattelsen af, at det er vigtigt at flytte sig fremad, tilpasse sig og drømme nyt, for at klare sig her i Runas Virke. Man vil ikke gro fast. 

En familie eller forretning vil oftest have en lille plade, et lille bord eller lignende stående udenfor indgangen, hvor deres fylgier præsenteres. Det kaldes et fylgiebrud. Det er forskelligt hvordan man griber det an, men man går op i at den er præsentabel, og tjekker den gerne i løbet af dagen.

Personlige fylgier 

De fleste dyrker også fylgier af egne årsager, repræsenteret ved genstande de har på sig. Her er målene personlige. Det er almindeligt, at man ønsker at få fat i genstande, der bedre kan repræsentere de mål man forfølger, end de fylgiegenstande man har i forvejen. 

Det er generelt accepteret, hvis man ikke vil forklare om de fylgier man dyrker personligt, men de fleste vil vælge uinteressante genstande eller noget de kan gemme væk under tøjet, hvis de ikke ønsker at tale om en bestemt fylgie med andre. 

Hvis man deler dyrkelsen af en fylgie med en anden person, symboliseres dette ved en genstand der kan deles fx en kvist, der brækkes i to, eller to armbånd flettet af samme bånd, er man forbundet i målet, og har et helt særligt tillidsforhold. Det er ikke almindeligt, at dele personlige fylgier og mål, men det sker.

Fylgier i rollernes hverdagsliv

Det er almindeligt at spørge ind til fylgier

Da der er uendeligt mange fylgier, kan andre sjældent vide, hvad en fylgiegenstand repræsenterer. Det er derfor almindeligt at spørge til fylgiernes betydning, og man fortæller gerne, da interesse anses som gavnligt for målet. Man må gerne være hånlig om andres mål, men der er også en generel respekt for dem der sætter sig – også høje – mål, uanset om man er uenig med dem. Uden ambitioner kommer man jo ingen vegne. 

Fylgier repræsenterer de reelle ønsker og mål

Fylgier virker ved at man forholder sig aktivt til dem og taler med andre om dem og de mål, de repræsenterer. Man vil derfor ikke ”snyde med” eller helt skjule sine fylgier, da det er almindeligt kendt, at det gør dem helt nytteløse. Hvis man faktisk ønsker at opnå sit mål, hvad end det er en udvidelse af forretningen eller hævn over en uretfærdighed begået imod sig, må man stå ved det mål, hvis man vil have gavn af fylgien.  

Man lyver ikke om fylgier

Der går vandrehistorier om folk, der løj om hvilke fylgier de dyrkede, og som det gik frygteligt galt for. Den slags historier bruges som referencer til en hovedløs og uforståelig opførsel, med et selvforskyldt resultat. Det simpelthen er ganske utænkeligt, at lyve om sine fylgier. Det anses som foruroligende, hvis nogen ikke vil kommentere på deres fylgiedyrkelse. 

Beskadigelse af fylgiegenstande

Mister man en fylgiegenstand, er det et tilbageslag mod den målsætning det repræsenterer. Ikke fordi det har en konkret konsekvens, men fordi der er langt tanker og kræfter om målet i genstanden, som nu af nød skal rettes et andet sted hen. 

Hvis man med vilje ødelægger andres fylgiegenstande, er det en alvorlig sag. Det er familiens eller forretningens hjerteblod, håb og ønsker der bliver udstillet, og et angreb på det kan ikke bare glattes ud igen med lette ord. Det sker, at der opstår konflikter, hvor fylgier har taget skade eller sågar er forsvundet. Det afføder en dybtliggende mistro og uvilje mellem parterne. 

Fordybelsessteder 

Fordi det er vigtigt at give fylgierne fokus, er der ved flere af de store træer og andre steder der virker hellige og indbyder til eftertænksomhed, dannet pladser man kan opsøge for at forholde sig til sine fylgier. Der går man så hen, hvis man skal overveje hvordan man skal gribe en situationen an, eller hvis man er usikker på om man skal holde fast i eller udskifte hvilke fylgie man dyrker. Her kan alle tale sammen, uanset deres øvrige relation. Der er ikke tavshedspligt eller lignende, men man respekterer andre man møder på fordybelsessteder. 

Eksempler på fylgier

  • En familie har flere familiemedlemmer eller kære, der arbejder i en mine, der for nyligt havde en farlig sammenstyrtning. Familien dyrker en fylgie, de kalder Miruna, der beskytter minearbejdere. Hun tager form som en lille mørk fugl. De lægger en mørk fjer på deres fylgiebrud, og når familiens medlemmer ser en mørk fugl knytter de hånden fast, som tegn på at holde ud. 
  • En familie ønsker at bilægge indædte nabostridigheder. De begynder at dyrke en afdød oldemor, kendt for altid at kunne samle folk på tværs af stridigheder, som fylgie. På deres fylgiebrud lægger de nyplukkede blomster, som hun holdt meget af. 
  • En ung fyr har set sig varm på en anden, og ønsker at blive lagt mærke til af vedkommende. Han har valgt Fenja, en fylgie for nærhed og intimitet, som fylgie. Hans fylgiegenstand er en smuk træperle han har gjort sig stor umage med at snitte, som han altid bærer om halsen. Når han ser sin udkårne, rører han perlen og tænker på hvordan han kan gøre sig bemærket. 
  • En kvinde ønsker at være kendt i området som en stor jæger. Hun tager derfor den jæger fra historien, der nedlagde den legendariske sortbjørn, som fylgie.  

Der findes ingen bøger eller nedskrivning af fylgiepraksis, så selvom der findes en håndfuld fylgier med nogenlunde etablerede betydninger, er der intet mærkeligt i nye, eller i ikke at kende til dem.  

Sådan bruger du fylgier i spil

Lav fylgier for din rolle og din familie/gruppe: Overvej hvilke 2-3 konkrete ældre eller nyere mål, der giver mening for din/jeres roller at fokusere på lige nu. Overvej hvilken genstand, der kunne symbolisere de forskellige mål, og hvornår genstanden kommer i spil. Er der et ritual, en vane, en handling din rolle forbinder med fylgien? Husk, at de personlige fylgier typisk er båret på kroppen.

Fortæl historien: Overvej, hvad din rolle eller gruppe gerne vil sige om fylgierne. Hvorfor har du valgt netop dem? Hvad er de første to konkrete skridt for hver af dem, din karakter kan foretage sig i spil? Hvordan vil andre spillere eventuelt kunne byde ind i dit spil, hvis de får kendskab til din fylgie?

Find spil, ved at spørge ind til andres fylgier: Du kan lære en masse om andre karakterer ved at spørge ind til deres fylgier, eller høre sladder om dem fra andre. De giver dig direkte indblik i, hvad spilleren fokuserer sin karakter i retning af, og det kan give ideer til spil, du kan sætte i gang. Hvis du ved, en person ønsker at blive lærling i en familie, og du har kontakter til dem, kan du spille ind i det plot.

Brug fordybelsesstederne: Har du en mindre pause i spil, eller har din karakter brug for at overveje hvad der skal ske nu? Du kan bruge fordybelsesstederne til et roligt sted at sidde, hvor du måske bliver opsøgt af roller du ellers ikke har noget at gøre med, hvor du kan have en snak om din karakters mål, og høre om andres rollers overvejelser.  

Følg med i interessegruppen