De Kromatiske Salte

Lidt om de kromatiske salte og deres egenskaber

I Explorikum er Salte værdifulde naturressourcer. De forskellige salte adskiller sig visuelt ved deres farve, ved de steder de findes og ved deres egenskaber. Der er opdaget tre almindeligt kendte typer Salt, men videnskabsfolk synes at forvente at endnu findes uopdagede salte og uopdagede effekter derude. 

Store saltforekomster er blevet opdaget flere steder i den nye verden. Salt findes også i Den Gamle Verden, men i meget mindre omfang end det nyopdagede kontinent. Hvor stort set alle saltforekomster i den gamle verden tilhører de gamle slægter og magtfulde stater, er der i den nye verden stedvist så store koncentrationer, at der kan drives lukrativ industri på udvinding af salt for driftige nybyggere og nystartede virksomheder. 

De tre mest almindelige salte er rødt, grønt og blåt salt, der dog stadig alle er sjældne og kun findes i uvejsomme egne. De udvindes og transporteres til kolonierne og derfra til kolonimagterne, for at blive brugt i den begyndende industri.

Saltenes Egenskaber

For alle saltene gælder det, at de bestemt ikke er ufarlige. Uskærmet kontakt med koncentreret salt, eller længerevarende interaktion med saltholdige materialer, har toksiske effekter, med symptomer afhængig af det pågældende salt. Dette er dog mest en viden delt som mistanke mellem forskere, hvorimod arbejderne der håndterer salten, oftest er uvidende om disse.

Grønt salt: Findes i fugtige naturmiljøer, særligt sumpe og tørvemoser. Udvindes gennem udtørring og filtrering af slam. Er forbundet til liv og frugtbarhed, og bruges primært som tilsætning til gødning. Det grønne salt kan i princippet også bruges til lægevidenskabelige formål, i de rette doser. 

Rødt salt: Findes i hede ørkener og vulkanske egne. Er forbundet til varme. Selvantænder hvis det ikke opbevares forsvarligt. Bruges især i forbindelse med smedearbejde (både hos håndværkssmede og i større hammerhaller) til at nå højere varmegrader. Forarbejdning af visse metaller, og andre eksotiske metallurgiske processer kan kun foregå i rødsalts-esser. 

Blåt salt: Findes som krystal-årer, dybt i geologiske lag, og i bjerge eller kløfter, hvor de dybere lag er blevet blottet igennem tektoniske bevægelser. Kan bruges til at køle materialer ned og/eller gøre dem faste. Ikke lige så volatilt som rødt salt, men de afkølende effekter kan være overraskende potente, for den uopmærksomme bruger. 

Himmelsalt og krystalræsonatorerne:

Et af de teoretiserede salte, er det såkaldte ‘himmelsalt’. I visse akademiske kredse postuleres det, at dette atmosfæriske salt findes i de øvre luftlag, og at man ved manipulation af himmelsaltets strømninger og vibrationer kan kommunikere over lange afstande. Forskerne peger på Skanoiernes krystalresonatorer, der nu er overtaget af koloniemagterne, som eksempler på hvordan krystalliseret himmelsalt kan bruges til udveksling af beskeder over lange afstande. Andre forskere afviser dog denne forklaring som rent gætværk.

Ifølge tilhængerne af himmelsalt-teorien, udkrystalliseres himmelsaltet i større forkomster når tordenvejr og storme raser. De peger på at det udkrystalliserede himmelsalt måske kan findes som saltfulguritter, der hvor lyn har slået ned.  

Guldfeber, olieeventyr og El Dorado

De kromatiske salte, ej at forveksle med det velkendte og helt almindelige bordsalt, er vores stand-in for guld og olie. Saltene repræsenterer mulighederne for at opnå stor rigdom og teknologiske fremspring, men på et meget usikkert og ukendt grundlag. At investere i saltudvinding kan give stor gevinst, men risikoen er stor.

Saltet repræsenterer også den mystiske side af den nye verden, for saltets sælsomme egenskaber er langt fra kortlagte. Nogle mener at den oprindelige befolkning har et særligt forhold til saltet. Historier fortæller om Skanske tronsale opvarmet med mandshøje rødsaltskrystaller, og sære ritualer hvor Sakaiernes helligfolk anvender saltet til mystiske formål, men historier fortæller jo så mange ting. 

Følg med i interessegruppen